Kontakti

Kopēt

ROTU MĀKSLAS BIEDRĪBA
Reģ. Nr. 40008273502
Kalnciema iela 32A-9A, Rīga, LV-1046
Banka: AS SEB
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta Nr. :LV36UNLA0055000581451

Valde

Zane Vilka priekšsēdētāja

zanevilka@yahoo.com

Jānis Brants  
Ginta Grūbe  

ginta.grube@gmail.com

 

Biedrībā var iestāties rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas darbojas rotu mākslas jomā, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.