ZĪME

Rotu mākslas biedrība nodibināta pirms diviem gadiem ar mērķi apvienot šajā jomā aktīvi strādājošus profesionālus māksliniekus. Izstāde ZĪME/MARK ir biedrības otrais kopīgais mākslas projekts. Autoru lokā ir gan augstas raudzes rotu meistari ar gadiem ilgu pieredzi, gan tikko studijas beiguši sava ceļa meklētāji. Šī dažādu paaudžu, dažādu rokrakstu plašā amplitūda ir spēks, kas ļauj mums stiprināt nozares attīstību un pēctecību.

Domājot par izstādi Daugavpilī, meklējām atslēgu, kas mūsu jaunradi saistītu ar šo vietu, tās vēsturi, arhitektūru un, protams, izcilā mākslinieka Marka Rotko mākslu, tajā pašā laikā neierobežojot katra autora radošās izpausmes brīvību.

Piespraude tika izvēlēta kā izstādi vienojošais rotas veids, jo tai piemīt vairākas īpatnības. Piespraude rotu mākslā tradicionāli tiek salīdzināta ar miniatūru stājmākslas darbu vai gleznu. Tās nēsāšanai ir nepieciešams auduma pamats, tai nav tieša kontakta ar ādu kā citām rotām. Piespraude izdalās uz apģērba fona, ļaujot uztvert to kā simbolisku vēstījumu, zīmi. Tā ir rota, kas īpaši spilgti ļauj izcelt tās valkātāja individualitāti. Bieži vien mākslinieki izvēlas darināt piespraudi, kad grib paust kādas savas idejas, kas ir pārākas par rotas funkcionalitāti. Piespraude rotu māksliniekam ir kā balta audekla laukums gleznotājam.

Šo sarežģīto domu kopumu īsi un kodolīgi pauž izstādes nosaukums ZĪME/MARK. Zīme ir vārds, kam ir ļoti ietilpīga nozīme daudzās valodās. Latviešu valodā – tas, kas padara kaut ko atšķiramu starp citiem līdzīgiem, pieņemts simbolisks apzīmējums. Līdztekus izstādes nosaukumā angļu valodā iešifrēts arī cieņas apliecinājums Markam Rotko – spilgtai sava laika zīmei, kura māksla ir viens no mūsu iedvesmas avotiem.

Darinot rotas, autors ar laukumu, līniju, krāsu, formu un visdažādāko materiālu palīdzību veido māksliniecisku tēlu.  Katrā darbā iekodēts vizuālu simbolu jeb zīmju kopums, kas stāsta kādu stāstu. Skatītājiem novēlam izlasīt šīs zīmes un atšifrēt mākslas darbos ieslēpto vēstījumu.

Zane Vilka