Aleksandra Federika Krastiņa

Aleksandra Federika Krastiņa uzsāka savu rotu mākslinieces ceļu Rīgas Dizaina un Mākslas vidusskolā (2017), turpināja pilnveidot savas prasmes Latvijas Mākslas akadēmijā gan bakalaura studijās Metāla dizaina katedrā (2021), gan šobrīd studējot maģistrantūrā. Autore eksperimentē ar dažādiem materiāliem un neierastām formām. Viņas darbos paustās koncepcijas saistītas ar cilvēka dabu un kultūru. Autore uzskata, ka rotas ir patiesi unikāls medijs, kas neatdalāmi saistīts ar tā lietotāju.