Jānis Brants

Jānis Brants (1958) ir mākslinieks, mākslas pedagogs, skolojis arī vairākus Latvijā labi zināmus metālmāksliniekus. Viņa paša izglītība saistās ar Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu (1977) un dizaina izglītību T. Zaļkalna Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmijā (1983), zināšanām, iegūtām Latvijas Mākslas akadēmijā pie profesora Jura Gagaiņa (MA 2003) un Rīgas Tehniskajā universitātē (2004). Kopš 1985. gada darbojas mākslas izglītības jomā gan kā pedagogs, gan izstrādājot un vadot ar dizainu saistītas programmas, gan veicot administratīvus pienākumus izglītības iestādēs. Darbojas Latvijas Dizaina padomē. Izglītības ceļš vijies kopā ar mākslu, jo ap to pašu laiku – 80. gadu otro pusi – salona “Beate” ietekmē Jānis Brants neatgriezeniski pievērsies rotu dizainam un intensīvai izstāžu darbībai. Metālmākslā viņu aizrauj iespēja radīt vēlamo rezultātu paša rokām.

Izglītības ceļš vijies kopā ar mākslu, jo ap to pašu laiku – 80. gadu otro pusi – salona “Beate” ietekmē Jānis Brants neatgriezeniski pievērsies rotu dizainam un intensīvai izstāžu darbībai. Metālmākslā viņu aizrauj iespēja radīt vēlamo rezultātu paša rokām.

Teksts: Iliana Veinberga