Vladislavs Čistjakovs

Mākslinieka, juveliera Vladislava Čistjakova izglītības ceļā visur rodams metāls – Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā apgūta Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programma (2006), Latvijas Mākslas akadēmijā absolvēta Metāla dizaina katedra (BA 2010, MA 2013). Strādājis par modelētāju-gravieri un juvelieri, īpaši nozīmīgu pieredzi gūstot darbā ASV uzņēmuma “Edgar Berebi” Latvijas filiālē.

Metālmākslā Vladislavu Čistjakovu fascinē process, sākot no idejas izstrādes un beidzot ar galarezultātu, kur viss tiek panākts tikai ar roku darbu. Tas, kā no dārgmetāla putekļiem un šķietami neciliem dārgmetāla gabaliem tiek radīts izstrādājums, kas priecē ne tikai pašu autoru, bet arī tā nākamo īpašnieku.

Teksts: Iliana Veinberga